Dagsleje

Der er mange metoder at prissætte en varer på.
Hos Industrivejens Maskiner har vi valgt at oplyse “reelle” priser.
Vi kører ikke med rabatsatser på 60-85%, men kører til gengæld med nettopriser oplyst på hjemmeside, brochurer mm fra start af.
Ligeledes er priserne inkluderet forsikringsomkostninger, således man giver eksempelvis 790 pr. dag for en minigraver og heri er inkluderet 3 skovle, forsikring, miljø mm.

Maskinen er ved udlevering rengjort, påfyldt diesel og smørefedt.
Afretterbladet sidder fastgjort på maskinen med 2 graveskovle lagt indeni

Vi forventer at maskinen returneres i samme tilstand.

Skulle der mod forventning ske skade på det lejet materiel vil lejer/bruger blive faktureret for den pågældende skade.

 

caterpillar3018